کمترین: 
4295
بیشترین: 
4424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4373
زمان: 
2/31 20:40
قیمت دلار نیوزیلند امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 4373 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":4297},{"date":"1397/02/31 10:20","price":4299},{"date":"1397/02/31 10:30","price":4298},{"date":"1397/02/31 10:40","price":4299},{"date":"1397/02/31 10:50","price":4295},{"date":"1397/02/31 11:00","price":4297},{"date":"1397/02/31 11:10","price":4299},{"date":"1397/02/31 12:20","price":4319},{"date":"1397/02/31 12:30","price":4311},{"date":"1397/02/31 12:40","price":4351},{"date":"1397/02/31 12:50","price":4309},{"date":"1397/02/31 13:00","price":4358},{"date":"1397/02/31 13:40","price":4409},{"date":"1397/02/31 14:50","price":4388},{"date":"1397/02/31 15:20","price":4405},{"date":"1397/02/31 16:20","price":4403},{"date":"1397/02/31 16:50","price":4410},{"date":"1397/02/31 17:30","price":4424},{"date":"1397/02/31 18:30","price":4406},{"date":"1397/02/31 19:20","price":4382},{"date":"1397/02/31 20:40","price":4373}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398