کمترین: 
4683
بیشترین: 
4819
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4777
زمان: 
2/31 20:40
قیمت دلار استرالیا امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 4777 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":4683},{"date":"1397/02/31 10:20","price":4685},{"date":"1397/02/31 10:30","price":4684},{"date":"1397/02/31 10:40","price":4687},{"date":"1397/02/31 10:50","price":4684},{"date":"1397/02/31 11:00","price":4685},{"date":"1397/02/31 11:10","price":4689},{"date":"1397/02/31 12:20","price":4711},{"date":"1397/02/31 12:30","price":4703},{"date":"1397/02/31 12:40","price":4746},{"date":"1397/02/31 12:50","price":4701},{"date":"1397/02/31 13:00","price":4755},{"date":"1397/02/31 13:40","price":4808},{"date":"1397/02/31 14:50","price":4789},{"date":"1397/02/31 15:20","price":4806},{"date":"1397/02/31 16:20","price":4804},{"date":"1397/02/31 16:50","price":4807},{"date":"1397/02/31 17:30","price":4819},{"date":"1397/02/31 18:30","price":4806},{"date":"1397/02/31 19:20","price":4785},{"date":"1397/02/31 20:40","price":4777}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399