کمترین: 
4840
بیشترین: 
4971
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4918
زمان: 
2/31 20:40
قیمت دلار کانادا امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 4918 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":4843},{"date":"1397/02/31 10:20","price":4841},{"date":"1397/02/31 10:30","price":4840},{"date":"1397/02/31 10:50","price":4841},{"date":"1397/02/31 11:00","price":4843},{"date":"1397/02/31 11:10","price":4847},{"date":"1397/02/31 12:20","price":4871},{"date":"1397/02/31 12:30","price":4862},{"date":"1397/02/31 12:40","price":4906},{"date":"1397/02/31 12:50","price":4861},{"date":"1397/02/31 13:00","price":4917},{"date":"1397/02/31 13:40","price":4967},{"date":"1397/02/31 14:50","price":4948},{"date":"1397/02/31 15:20","price":4965},{"date":"1397/02/31 16:20","price":4953},{"date":"1397/02/31 16:50","price":4960},{"date":"1397/02/31 17:30","price":4971},{"date":"1397/02/31 18:30","price":4948},{"date":"1397/02/31 19:20","price":4926},{"date":"1397/02/31 20:40","price":4918}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398