کمترین: 
560
بیشترین: 
574
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
568
زمان: 
2/31 20:40
قیمت ین ژاپن امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 568 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":560},{"date":"1397/02/31 12:20","price":563},{"date":"1397/02/31 12:30","price":562},{"date":"1397/02/31 12:40","price":567},{"date":"1397/02/31 12:50","price":562},{"date":"1397/02/31 13:00","price":568},{"date":"1397/02/31 13:40","price":574},{"date":"1397/02/31 14:50","price":572},{"date":"1397/02/31 15:20","price":574},{"date":"1397/02/31 16:20","price":573},{"date":"1397/02/31 16:50","price":574},{"date":"1397/02/31 18:30","price":572},{"date":"1397/02/31 19:20","price":569},{"date":"1397/02/31 20:40","price":568}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398