کمترین: 
976
بیشترین: 
1001
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
989
زمان: 
2/31 20:40
قیمت یوان چین امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 989 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":976},{"date":"1397/02/31 10:50","price":977},{"date":"1397/02/31 11:00","price":976},{"date":"1397/02/31 11:10","price":977},{"date":"1397/02/31 12:20","price":981},{"date":"1397/02/31 12:30","price":979},{"date":"1397/02/31 12:40","price":987},{"date":"1397/02/31 12:50","price":979},{"date":"1397/02/31 13:00","price":990},{"date":"1397/02/31 13:40","price":999},{"date":"1397/02/31 14:50","price":997},{"date":"1397/02/31 15:20","price":999},{"date":"1397/02/31 16:20","price":998},{"date":"1397/02/31 16:50","price":999},{"date":"1397/02/31 17:30","price":1001},{"date":"1397/02/31 18:30","price":997},{"date":"1397/02/31 19:20","price":991},{"date":"1397/02/31 20:40","price":989}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398