کمترین: 
870.2
بیشترین: 
870.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
870.2
زمان: 
2/31 10:00
قیمت درام ارمنستان امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 870.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":870.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398