کمترین: 
2473.6
بیشترین: 
2473.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2473.6
زمان: 
2/31 10:00
قیمت منات آذربایجان امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 2473.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":2473.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399