کمترین: 
67.5
بیشترین: 
67.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.5
زمان: 
2/31 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 67.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":67.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398