کمترین: 
13053.6
بیشترین: 
13053.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13053.6
زمان: 
2/31 10:00
قیمت بات تایلند امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 13053.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":13053.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398