کمترین: 
1057.4
بیشترین: 
1057.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1057.4
زمان: 
2/31 10:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1057.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":1057.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398