کمترین: 
535.7
بیشترین: 
535.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
535.7
زمان: 
2/31 10:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 535.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":535.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398