کمترین: 
3128.4
بیشترین: 
3128.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3128.4
زمان: 
2/31 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 3128.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":3128.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398