کمترین: 
3625.6
بیشترین: 
3625.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3625.6
زمان: 
2/31 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 3625.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":3625.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398