کمترین: 
354.9
بیشترین: 
354.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
354.9
زمان: 
2/31 10:00
قیمت دینار عراق امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 354.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":354.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398