کمترین: 
10936.4
بیشترین: 
10936.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10936.4
زمان: 
2/31 10:00
قیمت ریال عمان امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 10936.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":10936.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398