کمترین: 
1155.3
بیشترین: 
1155.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1155.3
زمان: 
2/31 10:00
قیمت ریال قطر امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1155.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":1155.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398