کمترین: 
1121.4
بیشترین: 
1121.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1121.4
زمان: 
2/31 10:00
قیمت ریال عربستان امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1121.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":1121.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398