کمترین: 
517.7
بیشترین: 
517.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
517.7
زمان: 
2/31 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 517.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":517.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398