کمترین: 
59.1
بیشترین: 
59.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.1
زمان: 
2/31 10:00
قیمت افغانی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 59.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":59.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398