کمترین: 
4208
بیشترین: 
4208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4208
زمان: 
2/31 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 4208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":4208}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398