کمترین: 
3266.9
بیشترین: 
3266.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3266.9
زمان: 
2/31 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 3266.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":3266.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398