کمترین: 
3780.7
بیشترین: 
3780.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3780.7
زمان: 
2/31 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 3780.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":3780.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398