کمترین: 
931.2
بیشترین: 
931.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
931.2
زمان: 
2/31 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 931.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":931.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398