کمترین: 
1145.1
بیشترین: 
1145.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1145.1
زمان: 
2/31 10:00
قیمت درهم امارات امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1145.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":1145.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398