کمترین: 
5646.5
بیشترین: 
5646.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5646.5
زمان: 
2/31 10:00
قیمت پوند امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 5646.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":5646.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398