کمترین: 
4205
بیشترین: 
4205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4205
زمان: 
2/31 10:00
قیمت دلار امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دلاردر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 4205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":4205}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399