کمترین: 
2.813
بیشترین: 
2.841
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.822
زمان: 
2/31 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 2.822 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 03:32","price":2.835},{"date":"1397/02/31 04:32","price":2.837},{"date":"1397/02/31 06:00","price":2.833},{"date":"1397/02/31 07:00","price":2.832},{"date":"1397/02/31 08:00","price":2.829},{"date":"1397/02/31 09:00","price":2.831},{"date":"1397/02/31 10:00","price":2.829},{"date":"1397/02/31 10:32","price":2.825},{"date":"1397/02/31 11:00","price":2.822},{"date":"1397/02/31 12:32","price":2.814},{"date":"1397/02/31 13:00","price":2.813},{"date":"1397/02/31 14:08","price":2.814},{"date":"1397/02/31 15:00","price":2.813},{"date":"1397/02/31 15:32","price":2.821},{"date":"1397/02/31 16:32","price":2.822},{"date":"1397/02/31 17:00","price":2.841},{"date":"1397/02/31 17:32","price":2.837},{"date":"1397/02/31 18:32","price":2.835},{"date":"1397/02/31 19:32","price":2.821},{"date":"1397/02/31 22:32","price":2.82},{"date":"1397/02/31 23:00","price":2.822}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398