کمترین: 
695
بیشترین: 
710.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
695
زمان: 
2/31 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 695 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 00:30","price":710},{"date":"1397/02/31 02:30","price":710.1},{"date":"1397/02/31 03:30","price":707},{"date":"1397/02/31 05:30","price":709.33},{"date":"1397/02/31 06:30","price":706.3},{"date":"1397/02/31 08:30","price":707.41},{"date":"1397/02/31 09:30","price":707.18},{"date":"1397/02/31 10:30","price":708},{"date":"1397/02/31 11:00","price":708.6},{"date":"1397/02/31 14:30","price":710.78},{"date":"1397/02/31 15:30","price":705},{"date":"1397/02/31 17:00","price":706.07},{"date":"1397/02/31 20:30","price":697.8},{"date":"1397/02/31 21:00","price":697},{"date":"1397/02/31 23:30","price":695}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399