کمترین: 
8380.6
بیشترین: 
8541.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8380.6
زمان: 
2/31 23:30
قیمت بیت کوین امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 8380.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 00:00","price":8492.1},{"date":"1397/02/31 01:00","price":8524.5},{"date":"1397/02/31 02:30","price":8541.4},{"date":"1397/02/31 03:00","price":8512.3},{"date":"1397/02/31 03:30","price":8496.1},{"date":"1397/02/31 05:30","price":8513.1},{"date":"1397/02/31 06:00","price":8472.1},{"date":"1397/02/31 07:00","price":8466.6},{"date":"1397/02/31 08:30","price":8510.5},{"date":"1397/02/31 09:00","price":8508.5},{"date":"1397/02/31 10:00","price":8501.2},{"date":"1397/02/31 11:00","price":8484},{"date":"1397/02/31 14:30","price":8486.4},{"date":"1397/02/31 15:30","price":8479.6},{"date":"1397/02/31 17:00","price":8472},{"date":"1397/02/31 20:30","price":8393.1},{"date":"1397/02/31 21:30","price":8392},{"date":"1397/02/31 23:30","price":8380.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398