کمترین: 
99
بیشترین: 
99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99
زمان: 
2/30 15:20
قیمت روبل روسیه امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 15:20","price":99}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398