کمترین: 
5.1
بیشترین: 
5.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.1
زمان: 
2/30 15:20
قیمت دینار عراق امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 5.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 15:20","price":5.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398