کمترین: 
963000
بیشترین: 
970000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
970000
زمان: 
2/30 17:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 970000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 13:00","price":963000},{"date":"1397/02/30 15:00","price":965000},{"date":"1397/02/30 17:18","price":970000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398