کمترین: 
555000
بیشترین: 
558000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
558000
زمان: 
2/30 17:18
قیمت ربع سکه امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 558000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 13:00","price":555000},{"date":"1397/02/30 17:18","price":558000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399