کمترین: 
959000
بیشترین: 
966000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
966000
زمان: 
2/30 17:18
قیمت نیم سکه امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 966000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 13:00","price":959000},{"date":"1397/02/30 15:00","price":961000},{"date":"1397/02/30 17:18","price":966000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398