کمترین: 
1860000
بیشترین: 
1880000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1870000
زمان: 
2/30 18:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 1870000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 13:00","price":1880000},{"date":"1397/02/30 13:54","price":1860000},{"date":"1397/02/30 17:18","price":1880000},{"date":"1397/02/30 18:24","price":1870000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398