کمترین: 
1538
بیشترین: 
1566
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1566
زمان: 
2/30 17:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 1566 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":1538},{"date":"1397/02/30 13:00","price":1546},{"date":"1397/02/30 13:50","price":1542},{"date":"1397/02/30 15:00","price":1546},{"date":"1397/02/30 15:20","price":1552},{"date":"1397/02/30 16:20","price":1556},{"date":"1397/02/30 17:20","price":1566}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398