کمترین: 
777
بیشترین: 
792
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
792
زمان: 
2/30 17:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 792 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":777},{"date":"1397/02/30 13:00","price":781},{"date":"1397/02/30 13:50","price":779},{"date":"1397/02/30 15:00","price":781},{"date":"1397/02/30 15:20","price":785},{"date":"1397/02/30 16:20","price":787},{"date":"1397/02/30 17:20","price":792}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398