کمترین: 
4548
بیشترین: 
4631
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4631
زمان: 
2/30 17:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 4631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":4548},{"date":"1397/02/30 13:00","price":4572},{"date":"1397/02/30 13:50","price":4560},{"date":"1397/02/30 15:00","price":4572},{"date":"1397/02/30 15:20","price":4592},{"date":"1397/02/30 16:20","price":4604},{"date":"1397/02/30 17:20","price":4631}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398