کمترین: 
753
بیشترین: 
767
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
767
زمان: 
2/30 17:20
قیمت کرون نروژ امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":753},{"date":"1397/02/30 13:00","price":757},{"date":"1397/02/30 13:50","price":755},{"date":"1397/02/30 15:00","price":757},{"date":"1397/02/30 15:20","price":760},{"date":"1397/02/30 16:20","price":762},{"date":"1397/02/30 17:20","price":767}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398