کمترین: 
965
بیشترین: 
982
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
982
زمان: 
2/30 17:20
قیمت کرون دانمارک امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 982 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":965},{"date":"1397/02/30 13:00","price":970},{"date":"1397/02/30 13:50","price":967},{"date":"1397/02/30 15:00","price":970},{"date":"1397/02/30 15:20","price":974},{"date":"1397/02/30 16:20","price":977},{"date":"1397/02/30 17:20","price":982}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398