کمترین: 
15810
بیشترین: 
16097
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16097
زمان: 
2/30 17:20
قیمت ریال عمان امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 16097 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":15810},{"date":"1397/02/30 13:00","price":15893},{"date":"1397/02/30 13:50","price":15851},{"date":"1397/02/30 15:00","price":15893},{"date":"1397/02/30 15:20","price":15963},{"date":"1397/02/30 16:20","price":16004},{"date":"1397/02/30 17:20","price":16097}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398