کمترین: 
1630
بیشترین: 
1659
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1659
زمان: 
2/30 18:30
قیمت ریال عربستان امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 1659 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":1630},{"date":"1397/02/30 13:00","price":1638},{"date":"1397/02/30 13:50","price":1634},{"date":"1397/02/30 15:00","price":1638},{"date":"1397/02/30 15:20","price":1646},{"date":"1397/02/30 16:20","price":1650},{"date":"1397/02/30 17:20","price":1655},{"date":"1397/02/30 18:30","price":1659}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398