کمترین: 
697
بیشترین: 
710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
710
زمان: 
2/30 18:30
قیمت کرون سوئد امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":697},{"date":"1397/02/30 13:00","price":701},{"date":"1397/02/30 13:50","price":699},{"date":"1397/02/30 15:00","price":701},{"date":"1397/02/30 15:20","price":704},{"date":"1397/02/30 16:20","price":706},{"date":"1397/02/30 17:20","price":708},{"date":"1397/02/30 18:30","price":710}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398