کمترین: 
6122
بیشترین: 
6233
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6233
زمان: 
2/30 17:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 6233 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":6122},{"date":"1397/02/30 13:00","price":6154},{"date":"1397/02/30 13:50","price":6138},{"date":"1397/02/30 15:00","price":6154},{"date":"1397/02/30 15:20","price":6181},{"date":"1397/02/30 16:20","price":6197},{"date":"1397/02/30 17:20","price":6233}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398