کمترین: 
4222
بیشترین: 
4299
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4299
زمان: 
2/30 17:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 4299 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":4222},{"date":"1397/02/30 13:00","price":4245},{"date":"1397/02/30 13:50","price":4233},{"date":"1397/02/30 15:00","price":4245},{"date":"1397/02/30 15:20","price":4263},{"date":"1397/02/30 16:20","price":4274},{"date":"1397/02/30 17:20","price":4299}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398