کمترین: 
4586
بیشترین: 
4670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4670
زمان: 
2/30 17:20
قیمت دلار استرالیا امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 4670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":4586},{"date":"1397/02/30 13:00","price":4610},{"date":"1397/02/30 13:50","price":4598},{"date":"1397/02/30 15:00","price":4610},{"date":"1397/02/30 15:20","price":4631},{"date":"1397/02/30 16:20","price":4643},{"date":"1397/02/30 17:20","price":4670}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398