کمترین: 
4740
بیشترین: 
4826
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4826
زمان: 
2/30 17:20
قیمت دلار کانادا امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 4826 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":4740},{"date":"1397/02/30 13:00","price":4764},{"date":"1397/02/30 13:50","price":4752},{"date":"1397/02/30 15:00","price":4764},{"date":"1397/02/30 15:20","price":4785},{"date":"1397/02/30 16:20","price":4798},{"date":"1397/02/30 17:20","price":4826}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398