کمترین: 
551
بیشترین: 
561
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
561
زمان: 
2/30 17:20
قیمت ین ژاپن امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 561 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":551},{"date":"1397/02/30 13:00","price":554},{"date":"1397/02/30 13:50","price":552},{"date":"1397/02/30 15:00","price":554},{"date":"1397/02/30 15:20","price":556},{"date":"1397/02/30 16:20","price":558},{"date":"1397/02/30 17:20","price":561}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398