کمترین: 
957
بیشترین: 
974
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
974
زمان: 
2/30 17:20
قیمت یوان چین امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 974 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":957},{"date":"1397/02/30 13:00","price":962},{"date":"1397/02/30 13:50","price":959},{"date":"1397/02/30 15:00","price":962},{"date":"1397/02/30 15:20","price":966},{"date":"1397/02/30 16:20","price":969},{"date":"1397/02/30 17:20","price":974}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398