کمترین: 
1360
بیشترین: 
1385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1385
زمان: 
2/30 18:30
قیمت لیر ترکیه امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 1385 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":1360},{"date":"1397/02/30 13:00","price":1367},{"date":"1397/02/30 13:50","price":1363},{"date":"1397/02/30 15:00","price":1367},{"date":"1397/02/30 15:20","price":1373},{"date":"1397/02/30 16:20","price":1377},{"date":"1397/02/30 17:20","price":1381},{"date":"1397/02/30 18:30","price":1385}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398